Nhà đất bán tại Huyện Tân Biên

Nhà đất bán
Sắp xếp theo:
BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP (CLN), XÃ THẠNH BẮC (LỘ 20M)
Bán đất nông nghiệp (CLN), xã Thạnh Bắc (lộ 20m)
BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP (CLN), XÃ THẠNH BẮC (LỘ 20M)
Bán đất nông nghiệp (CLN), xã Thạnh Bắc (lộ 20m)
BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP (CLN), XÃ THẠNH BẮC (LỘ 20M)
Bán đất nông nghiệp (CLN), xã Thạnh Bắc (lộ 20m)
BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP (CLN). TRONG ĐÓ CÓ 5.5HA CAO SU ĐANG KHAI THÁC, CÒN 3.5 HA ĐƯỢC 3 NĂM TUỔI
Bán đất nông nghiệp (CLN). Trong đó có 5.5ha cao su đang khai thác, còn 3.5 ha được 3 năm tuổi
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
ĐẤT CHÍNH CHỦ GẦN NÚI BÀ ĐEN GIÁ 420TR
Đất chính chủ gần núi Bà Đen giá 420tr
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
google-play-app
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ 8.8 HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế 8.8 ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ HƠN 9HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế hơn 9ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ HƠN 9HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế hơn 9ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ HƠN 9HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế hơn 9ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ HƠN 9HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế hơn 9ha
BÁN VƯỜN CÂY CAO SU 8 HECTA THEO SỔ HỒNG. CÒN DIỆN TÍCH THỰC TẾ HƠN 9HA
Bán vườn cây cao su 8 hecta theo sổ hồng. Còn diện tích thực tế hơn 9ha