BÁO GIÁ TIN ĐĂNG NĂM 2020

(Áp dụng từ ngày 05/02/2020)


1. CÁC LOẠI TIN ĐĂNG

LOẠI TIN RAO

VỊ TRÍ ĐẶT TIN

CHÚ GIẢI

Dimond VIP

-         Trang chủ

-         Top theo Thành phố

-         Top theo giá tiền.

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ. Hiển thị ở trên tất cả các loại tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Gold VIP

-         Top theo Thành phố sau Dimond VIP.

-         Top theo Quận/Huyện

-         Top theo giá tiền sau Dimond VIP.

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, khung màu cam, nằm bên dưới tin Dimond VIP và ở trên tất cả các loại tin khác

Silver VIP

-         Top theo Quận/Huyện sau Dimond VIP, Gold VIP.

-         Top theo giá tiền sau Dimond VIP, Gold VIP.

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu cam, khung màu cam hiển thị trên tất cả các tin thường, nằm bên dưới tin Dimond VIP, Gold VIP.

Tin thường

-         Dưới tất cả các tin VIP.

Là loại tin được đăng tiều đề bằng chữ thường màu xanh, nằm trong khung màu xanh, hiển thị bên dưới các loại tin VIP

*Thời gian đăng tin của các VIP: từ 3 ngày trở lên.

 


2. BẢNG GIÁ TIN ĐĂNG

STT

LOẠI TIN

Phí theo ngày

Phí theo 7 ngày

Phí theo 15 ngày

Phí theo 30 ngày

1

Dimond VIP

            45,000

           315,000

             675,000

           1,350,000

2

Gold VIP

            22,500

           157,500

             337,500

             675,000

3

Silver VIP

            10,800

             75,600

             162,000

             324,000

4

Tin thường

                1,500

               10,500

                 22,500

               45,000

 Giá chưa bao gồm VAT.